O spoločnosti Divízie ONLINE poistenie sk  |  en

Alokácia aktív

Alokácia aktív medzi jednotlivé druhy reprezentuje hlavnú zložku investičnej politiky. V tejto časti uplatňujeme holistický prístup k analýze klienta, skúmame a interpretujeme parametre definované v investičnej politike a vytvárame vyvážený koncept portfólia alokáciou prostriedkov medzi jednotlivé druhy aktív.

© 2018 CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES