O spoločnosti Divízie ONLINE poistenie sk  |  en

Čo robíme

Investičným cieľom fondu je dosahovať nadštandardný kapitálový rast voči podstúpenému riziku prostredníctvom vyhľadávania a analýzy dlhodobých makroekonomických a štatistických trendov a príležitostí na globálnych finančných trhoch.

 

Činnosti fondu sú rozdelené do dvoch hlavných divízií:

© 2018 CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES