O spoločnosti Divízie ONLINE poistenie sk  |  en

Divízie

Osobné financie

Táto divízia sa špecializuje na poskytovanie odborného finančného plánovania pre privátnu klientelu a podnikateľov. Hlavnou činnosťou je tvorba finančných plánov, finančný audit a finančná optimalizácia.

 

Podnikové financie

Pôsobnosť divízie podnikových financií je predovšetkým zameraná na poradenstvo v oblasti finančných rozhodnutí, ochrany majetku spoločnosti, investičné plánovanie a finančnú a daňovú optimalizáciu. 

 

Investovanie

Divízia investovania reprezentuje jadro naších činností a je našou hlavnou trhovou špecializáciou. Úlohou divízie je budovanie a zhodnocovanie majetku prostredníctvom aplikácie vlastného holistického konceptu analytických techník obsiahnutých v investičnom procese.

 

Vzdelávanie

Divízia vzdelávania poskytuje komplexné vedomosti v oblasti finančných trhov, investícií, analýz rizika a príležitosti. Primárnou úlohou je vysvetliť zložité procesy na finančných trhoch, podať pravdivé informácie o možných rizikách a reálnych výnosoch a ukázať praktické využitie poznatkov v bežnom živote.

© 2017 CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES