O spoločnosti Divízie ONLINE poistenie sk  |  en

Individuálni investori

Služby pre individuálnych investorov spočívajú najmä v komplexnej finančnej analýze, zmluvnom due diligence a vytvorení dlhodobého investičného plánu a stratégie. Pre vysokopríjmovú klientelu sme vytvorili alternatívu v podobe nami riadeného hedge fondu Slovak Hedge Fund.

© 2018 CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES