O spoločnosti Divízie ONLINE poistenie sk  |  en

Inštitucionálni investori

Medzi inštitucionálnych investorov patria nadácie, cirkevné organizácie, neziskové ako aj ziskové spoločnosti. Pomáhame im pri vytváraní investičnej politiky a dlhodobej finančnej stratégie riadenia aktív, efektivite riadenia hotovosti, dôchodkových plánov a plánov pre exekutívu spoločností.

© 2018 CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES