O spoločnosti Divízie ONLINE poistenie sk  |  en

Investori

Osoby, či už fyzicke alebo právnické, ktoré majú záujem kupovať rôzne druhy aktív, sú obyčajne nazývaní investormi.

 

V CPM Associates ponúkame rôzne poradenské služby investorom súvisiace najmä s aktívami finančného charakteru, ako napríklad akcie, obligácie a fondy, prostredníctvom priamych prístupov na finančné trhy. Viac o metodikách a postupoch poskytovania poradenských služieb v oblasti investovania sa môžete dočítať v záložke Investovanie.

© 2018 CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES