O spoločnosti Divízie ONLINE poistenie sk  |  en

Kontaktné údaje

2473-000008-3005071-640x480.jpg     

CPM Associates spol s r.o.
Trnavská cesta 74A,
821 02 Bratislava, SR
Tel:  +421 2 4564 3344
Fax: +421 2 4564 3346
Mail:  Screen-shot-2010-01-19-at-10.39.13.png
Web: www.cpm.sk

 

 

 

 

Reklamačný poriadok

Informácia pre klientov

Informačná povinnosť v zmysle § 27 a § 33 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

© 2018 CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES