O spoločnosti Divízie ONLINE poistenie sk  |  en

Naše prednosti

Za naše hlavné prednosti na trhu považujeme koncentráciu na kvalitu a profesionalitu poradenstva a poskytovania finančných a investičných služieb. Ide najmä o štyri nasledovné koncepty:

  • Profesionálne vedenie
  • Globálny dosah
  • Analytické myslenie
  • Riadenie rizika
© 2018 CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES