O spoločnosti Divízie ONLINE poistenie sk  |  en

O spoločnosti

Spoločnosť CPM Associates sa špecializuje na poskytovanie finančného a investičného plánovania, finančného auditu, riadenie investičného portfólia, individuálnu správu aktív, konzultácie v oblasti obchodovania s cennými papiermi a obchodovania na burze. Spoločnosť pomocou medzinárodných investičných konferencií, pravidelných seminárov a školení vzdeláva odborníkov, ale aj širokú verejnosť, v oblasti investícií, finančného plánovania a obchodovania na burze, a tým prispieva k zvyšovaniu finančného povedomia obyvateľstva.

 

Spoločnosť tvoria štyri divízie:

 

  • Osobné financie - finančný audit a tvorba finančných plánov pre FO
  • Podnikové financie - poradenstvo v oblasti finančných rozhodnutí, ochrany majetku a manažmentu rizika
  • Vzdelávanie - finančné a investičné vzdelávanie
  • Investovanie - individuálna správa aktív
© 2018 CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES