O spoločnosti Divízie ONLINE poistenie sk  |  en

Podnikové financie

Podnikové financie predstavujú zložitý súbor peňažných a nepeňažných vzťahov a transakcií nielen vo vnútri podniku, ale aj voči jeho okoliu. Tak ako do vnútra, aj smerom von sledujú spoločnosti viacero operatívnych a strategických cieľov, ktorých dosiahnutie môže byť zabezpečené len správnymi rozhodnutiami a hlavne efektívne zvládnutým procesom riadenia podnikových financií. Činnosť spoločnosti CPM Associates v divízii podnikových financií je rozdelená do dvoch základných oblastí:


© 2017 CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES