O spoločnosti Divízie ONLINE poistenie sk  |  en

Pracovné príležitosti

 

Vašu žiadosť o prácu spolu s Vašim životopisom zašlite na mailovú adresu: Screen-shot-2010-01-19-at-10.36.21.png  alebo poštou na adresu sídla spoločnosti. Do žiadosti uveďte pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Spoločnosť Vás bude včas informovať o mieste a čase konania výberového konania prostredníctvom Vášho e-mailu. V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť písomne alebo telefonicky.

© 2018 CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES