O spoločnosti Divízie ONLINE poistenie sk  |  en

Vízia a Poslanie

Vízia
„Všetkým ľuďom poskytovať odborné riešenia v oblasti osobných financií, obchodovania cenných papierov,
investovania a vzdelávania, ktoré budú kvalitnejšie ako iné služby na finančnom trhu.

Toto chceme dosiahnuť morálnym prístupom, vysokou odbornou spôsobilosťou našich pracovníkov,
stálym vzdelávaním, dôslednou analýzou a kontrolou, orientáciou na kvalitu poskytovaných
riešení a osobnou starostlivosťou o našich klientov.“

 

 

Poslanie 

 „Naším klientom chceme poskytovať služby najvyššej kvality, prekonávať

ich očakávania a hájiť ich záujmy ako naše vlastné“.

 

Učiť, viesť, spravodlivo odmeňovať a udržať si našich pracovitých

zamestnancov a spolupracovníkov.

 

Budovať súkromnú spoločnosť  založenú na silných morálnych hodnotách,

s podnikateľským duchom a orientáciou na prospech a šťastie

našich klientov, zamestnancov a spolupracovníkov.“ 

  

© 2018 CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES