O spoločnosti Divízie ONLINE poistenie sk  |  en

Výskum a implementácia

Tretia etapa, narozdiel od alokácie aktív, je charakteristická screeningom a výskumom samotného finančného trhu.

 

Prvým krokom je obsiahly screening trhu a vyhľadávanie najvhodnejších kandidátov spomedzi konkrétnych akcií, podielových fondov alebo alternatívnych finančných a nefinančných aktív.

 

Na základe stanovených alokačných smerníc, due diligence, operatívneho riadenia a risk manažmentu vyberieme užšiu skupinu aktív, ktoré spĺňajú prísne kritéria výberu. Následnou vlastnou makroekonomickou, kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou zvrchu nadol získame portfólio konkrétnych investičných titulov.

 

Záver implementácie predstavuje samotné realizovanie investičnej koncepcie, avšak prebieha postupne v závislosti od ekonomických, trhových, daňových a iných okolností.

© 2018 CAPITAL & PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATES