Povolenia na výkon SFA

Registračné číslo v NBS
                93247

 

Číslo rozhodnutia o udelení povolenia

              OPK-3963-1/2009

OPK-18663-1/2008

ODT-12463/2010

 

Zápis v podregistroch:


Podregister poistenia alebo zaistenia (PaZ)
        samostatný finančný agent (SFA)
        vznik oprávnenia od 27.03.2009

        odborný garant
                Trebula Lukáš,
Vietnamská 16765/45B, 821 04 Bratislava, od 27.03.2009
        štatutárny orgán
                Trebula Lukáš,
Vietnamská 16765/45B, 821 04 Bratislava, od 27.03.2009


Podregister kapitálového trhu (KT)
        samostatný finančný agent (SFA)
        vznik oprávnenia od 03.02.2009        

        odborný garant
                Trebula Lukáš,
Vietnamská 16765/45B, 821 04 Bratislava, od 03.02.2009
        štatutárny orgán
                Trebula Lukáš,
Vietnamská 16765/45B, 821 04 Bratislava, od 03.02.2009

Podregister prijímania vkladov (Vkl)
        samostatný finančný agent (SFA)
        vznik oprávnenia od 03.11.2010

        odborný garant
                Trebula Lukáš,
Vietnamská 16765/45B, 821 04 Bratislava, od 03.11.2010
        štatutárny orgán
                Trebula Lukáš,
Vietnamská 16765/45B, 821 04 Bratislava, od 03.11.2010

Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov (Uv)
        samostatný finančný agent (SFA)
        vznik oprávnenia od 03.11.2010

        odborný garant
                Trebula Lukáš,
Vietnamská 16765/45B, 821 04 Bratislava, od 03.11.2010
        štatutárny orgán
                Trebula Lukáš,
Vietnamská 16765/45B, 821 04 Bratislava, od 03.11.2010

Podregister doplnkového dôchodkového sporenia (DDS)
        viazaný finančný agent (VFA)
        vznik oprávnenia od 15.02.2011

        odborný garant
                Trebula Lukáš,
Vietnamská 16765/45B, 821 04 Bratislava, od 15.2.2011
        štatutárny orgán
                Trebula Lukáš,
Vietnamská 16765/45B, 821 04 Bratislava, od 15.2.2011