SHF

SHF je prvý hedgový fond svojho druhu na Slovensku. Na základe strategického zamerania je možné ho klasifikovať ako Global Makro Fond.

Fond je určený investorom so záujmom investovať kapitál na dlhšie obdobie s cieľom získať výhody profesionálnej správy, vyššieho rastu a nižších poplatkov. Fond je plne aktívne riadený a využíva kvalitatívne a kvantitatívne analytické modely a stratégie.