Ako si správne vybrať

Čo by malo zaujímať každého klienta.

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je poznanie základných finančných pravidiel, súvislostí, možností a rizík v osobných financiách. Je dôležitá pre každého jednotlivca a absolútne nevyhnutná pre osoby pôsobiace v tejto oblasti. V dnešnej dobe však pracuje veľa ľudí v oblasti finančného sprostredkovania/ poradenstva bez základných znalostí tejto problematiky, a preto vzniká vysoké riziko poškodenia klienta.

Dôležitá otázka:  Viete mi ukázať Váš stav financií, Vaše príjmy a výdavky, aktíva a pasíva a ich celkový výsledok?

Odbornosť a vzdelanie

Akademické vzdelanie človeka je dôležité a určite prospešné, ale pre túto profesiu nie je absolútne nevyhnutné. Oveľa dôležitejšia je odbornosť v tom, čo človek vykonáva. Tá sa dá dosiahnuť intenzívnym vzdelávaním a praxou pod odborným vedením, pomocou ktorej získa človek dôležitý prehľad a skúsenosti.

Dôležitá otázka:  Aké je Vaše vzdelanie, odbornosť a prax?

Profesionalita

Profesionál znamená, že svoju prácu vykonáva ako hlavné povolanie, teda ako svoju hlavnú zárobkovú činnosť a nie ako privyrobenie si popri inej pracovnej činnosti. Ten, kto sa koncentruje na jednu oblasť, má obyčajne priestor na lepšie vzdelávanie, odborný rast a dostatok skúseností. Určite by ste nechceli, aby Vás operoval chirurg, ktorý sa po osemhodinovej práci prezlečie na hodinu z "montériek" do bieleho plášťa. Realita dnešného trhu finančného sprostredkovania je taká, že 80% všetkých poradcov v tejto oblasti má iný hlavný pracovný pomer a poradenstvo vykonáva popri zamestnaní alebo popri inej hlavnej zárobkovej činnosti.

Dôležitá otázka: Robíte túto prácu ako hlavnú činnosť alebo máte aj inú prácu? Prečo?

Etika

Všetky predchádzajúce požiadavky sú absolútne nepodstatné, pokiaľ nie sú doplnené etickými a morálnymi zásadami sprostredkovateľa. Etika v oblasti finančného sprostredkovania je najpodstatnejšia požiadavka, akú by mal sprostredkovateľ finančných služieb vo vzťahu ku svojmu klientovi spĺňať. Pokiaľ jedinou motiváciou pre poradcu sú peniaze, klient by mal mať obavy.

Dôležitá otázka:  Prečo robíte práve túto prácu? Aká je Vaša hlavná motivácia?