Alokácia aktív

Alokácia aktív medzi jednotlivé druhy reprezentuje hlavnú zložku investičnej politiky. V tejto časti uplatňujeme holistický prístup k analýze klienta, skúmame a interpretujeme parametre definované v investičnej politike a vytvárame vyvážený koncept portfólia alokáciou prostriedkov medzi jednotlivé druhy aktív.