Analytické myslenie

Pri poradenstve sa usilujeme o objektívny prístup k investičným možnostiam, a preto využívame racionálnu analýzu zameranú na pomer hodnoty a kvality voči podstúpenému riziku. Všetkým investičným rozhodnutiam predchádza dôsledná komparatívna makroekonomická a fundamentálna analýza. Celý proces analýzy a selekcie realizujeme zvrchu nadol s dôrazom na vysokú pridanú hodnotu voči aktuálnej cene investičných titulov.