Charakteristika

Profesionálny vzdelávací program spoločnosti zameraný na oblasť investovania bol vybudovaný na základe dlhoročných praktických skúseností v oblasti kapitálových a derivátových trhov. Spočíva najmä v rozsiahlom vzdelávaní a jeho cieľom je pripraviť uchádzačov na reálne investovanie a obchodovanie na trhu s cennými papiermi.

V súčasnosti patrí spoločnosť CPM Associates medzi lídrov v tejto špecifickej oblasti v rámci ČR a SR.

Základná charakteristika školení:

  • Jednoduchosť a zrozumiteľnosť – vysvetlenie zložitých procesov na finančných trhoch na jednoduchých príkladoch z    každodenného života
  • Rozmanitosť – od akcií, dlhopisov a fondov až po nehnuteľnosti, komodity a meny
  • Reálnosť – pravdivé informácie o možných rizikách a reálnych výnosoch
  • Aplikácia – praktické využitie poznatkov v bežnom živote
  • Názornosť – školenia využívajú ukážky zo skutočných udalostí sveta financií
  • Skúsenosti – od roku 2002 sme vyškolili už viac ako 150 investorov a obchodníkov v ČR a SR