Čo je finančné plánovanie

Všeobecne môžeme rozlišovať tri úrovne vo finančnom sprostredkovaní.

Predaj

Asi každý človek na Slovensku má skúsenosti hlavne s predajom finančných produktov, či už v poslednej dobe rozšíreným predajom produktov zameraných na životné poistenie alebo iných. Predaj konkrétneho produktu bez dôkladného posúdenia aktuálnej situácie klienta a jeho cieľov (proces finančnej analýzy) neprináša žiadnu pridanú hodnotu pre klienta a vo väčšine prípadov ho môže aj poškodiť.

Poradenstvo

V súčasnosti veľmi rozšírená forma prezentácie sprostredkovania finančných produktov. Vo väčšine prípadov sa však za poradenstvom skrýva iba predaj. V tom lepšom prípade je s klientom spracovaná analýza a až následne sú odporúčané konkrétne, pre klienta „najvýhodnejšie produkty“. Jediný rozdiel medzi predajom a poradenstvom spočíva v šírke portfólia, ktoré má sprostredkovateľ k dispozícii. Platí všeobecné pravidlo - keď  niekto ponúka konkrétne produkty a ich výhody, ide vždy o predaj, bez ohľadu na pomenovanie poskytovanej služby .

Plánovanie

Inak aj ekonomické životné plánovanie, je detailné spracovanie analýzy súčasného stavu klienta, posúdenie jeho príjmov a výdavkov (cash-flow), aktív a pasív, uskutočnenie dôkladného auditu finančných zmlúv, ako aj zistenie jeho konkrétnych cieľov. Na základe všetkých týchto informácií sa vypracuje finančná koncepcia, resp. finančná optimalizácia.

Finančné plánovanie CPM Associates je postavené na filozofii spracovania konceptu na základe dôslednej analýzy a nie na predaji konkrétnych produktov. Produkty nie sú nevyhnutnou súčasťou koncepcie, ale vo viacerých prípadoch môže mať ich použitie zásadný význam. Kvalitné finančné plánovanie berie plnú kvalitatívnu a vedomostnú zodpovednosť za svoje odporúčania klientom ako základnú podmienku etiky poradenstva.