Čo robíme

Investičným cieľom fondu je dosahovať nadštandardný kapitálový rast voči podstúpenému riziku prostredníctvom vyhľadávania a analýzy dlhodobých makroekonomických a štatistických trendov a príležitostí na globálnych finančných trhoch.

Činnosti fondu sú rozdelené do dvoch hlavných divízií: