Detaily fondu

Domicil: Britské Panenské ostrovy
Minimálna investícia: 50.000 EUR
Minimálna následná investícia: 5.000 EUR
Vstupný poplatok: max. 1.9% zo vstupnej investície
Správcovský poplatok: 1.2% p.a.
Výkonnostný poplatok: - 10% z nárastu čistej hodnoty aktív menšieho ako 10%, ale väčšieho alebo rovného 5% nad najvyššie dosiahnuté maximum („High-Water Mark“)
- 20% z nárastu čistej hodnoty aktív väčšieho alebo rovného 10% nad najvyššie dosiahnuté maximum („High-Water Mark“)
Typ „Hurdle Rate“: Soft
Výška „Hurdle Rate“: 5%
Poplatok za predčasný výber:  
5% z účtovnej hodnoty pri odkúpení počas prvých 36 mesiacov (poplatok za rozdelí medzi zostávajúcich akcionárov fondu)
Štruktúra fondu:
Otvorená investičná spoločnosť
Likvidita: 15 dní (odkupy vždy len k 1.kalendárnemu dňu v mesiaci)
Investičný poradca: Capital & Project Management, Inc.
Právne zastúpenie: Capital Management Services Group, Inc.
Hlavný  broker: Interactive Brokers, LLC.
Hlavná banka: Tatrabanka, a.s.