Divízie

Osobné financie

Táto divízia sa špecializuje na poskytovanie odborného finančného plánovania pre privátnu klientelu a podnikateľov. Hlavnou činnosťou je tvorba finančných plánov, finančný audit a finančná optimalizácia.

Reality

Ide o najmladšiu divíziu našej spoločnosti, ktorá vznikla ako reakcia na vzrastajúce potreby našich klientov, s cieľom zabezpečiť kompletný servis pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností.

Investovanie

Divízia investovania reprezentuje jadro naších činností a je našou hlavnou trhovou špecializáciou. Úlohou divízie je budovanie a zhodnocovanie majetku prostredníctvom aplikácie vlastného holistického konceptu analytických techník obsiahnutých v investičnom procese.

Vzdelávanie

Divízia vzdelávania poskytuje komplexné vedomosti v oblasti finančných trhov, investícií, analýz rizika a príležitosti. Primárnou úlohou je vysvetliť zložité procesy na finančných trhoch, podať pravdivé informácie o možných rizikách a reálnych výnosoch a ukázať praktické využitie poznatkov v bežnom živote.