Osobné Financie

„Ľudia neplánujú zlyhávať, ale zlyhávajú pri plánovaní.“

Divízia osobných financií spoločnosti CPM Associates začala svoju činnosť koncom roka 2008 ako reakcia na rastúci záujem o poradenstvo osobných financií našich klientov. Spolu s ďalšími divíziami vytvára súbor finančných služieb, ktorými sa snažíme pokryť aj najnáročnejšiu klientelu. Táto divízia sa špecializuje na poskytovanie odborného finančného plánovania pre súkromné osoby. Hlavnou činnosťou je tvorba finančných plánov, finančný audit a finančná a daňová optimalizácia.

Divízia osobných financií združuje samostatných poradcov v oblasti privátnych financií, ktorí sa rozhodli vykonávať túto prácu na profesionálnej úrovni a majú dlhoročné skúsenosti z poskytovania finančných služieb. Hlavný dôraz kladieme na kvalitu práce, vzdelanie a vysokú odbornosť našich spolupracovníkov, čo zabezpečujeme neustálym vzdelávaním a centralizovanou kontrolou. Spoločnosť nesie priamu zodpovednosť za činnosť svojich spolupracovníkov, ktorí sú od začiatku spolupráce vedení k zodpovednosti za poradenstvo poskytované svojim klientom.