Finančné pozadie

Spoločnosť CPM nie je majetkovo ani finančne prepojená na žiadnu finančnú alebo sprostredkovateľskú spoločnosť a usiluje sa prostredníctvom dôkladnej analýzy poskytovať nestranné riešenia pre svojich klientov.

Selektovaním a skúmaním finančných inštitúcií a ich produktov na základe podrobného porovnávania fundamentov v pravidelných intervaloch sa usilujeme klientom poskytovať najvyššiu efektívnosť, kvalitu a vhodnosť v rámci finančného trhu.

Finančný koncept je podporený širokou škálou produktov a riešení v oblasti investovania, bývania, zabezpečenia dôchodku, životného a neživotného poistenia. Medzi naše hlavné konkurenčné výhody patria najmä profesionálne riešenia v oblasti investovania, správa prvého slovenského Hedge Fondu (Slovak Hedge Fund), priame prístupy na svetové burzy a viac ako 15.000 podielových fondov k dispozícii.

Spoločnosť pôsobí na trhu finančných služieb podľa zákona č.186/2009 Z.z. ako Samostatný finančný agent (SFA), ktorý má oprávnenie vykonávať činnosť finančného sprostredkovania vo všetkých príslušných sektoroch.