Finančný plán a optimalizácia

Na druhom stretnutí sa klientovi predstaví vypracovaný finančný plán a optimalizácia. Optimalizácia znamená úsporu peňazí alebo ich efektívnejšie využitie - pri rovnakej cene niekoľkonásobný úžitok oproti súčasnému stavu. V podstate ide o odstránenie všetkých nepotrebných súčastí z klientovho portfólia a realokáciu týchto finančných zdrojov do aktív a konkrétnych produktov, ktoré majú pre klienta opodstatnenie a sledujú jeho ciele.

Finančný plán je teória, inak povedané filozofia, ako by mal klient, respektíve rodina, riadiť svoje financie, aby si zabezpečil čo najefektívnejšie splnenie svojich cieľov. Ak sa klient rozhodne pre „teóriu“, môže sa ísť do praxe. Prax je výber optimálnych finančných partnerov a ich produktov, ktoré celý finančný plán dotvárajú.