Globálny dosah

Globálne pôsobenie spoločnosti nám zabezpečuje široké investičné možnosti, z ktorých môžeme zostavovať portfóliá pre klientov. V súčastnosti disponujeme prístupom k bankám, brokerom a viac ako 15.000 fondom na celom svete. Dlhoročné, prevažne nadnárodné väzby v USA a Českej republike, nám poskytujú základňu na získavanie aktuálnych fundovaných pohľadov a analýz na finančných trhoch.