História

Spoločnosť CPM Associates bola založená v roku 2001 v Bratislave. Jej primárnou myšlienkou bolo vzdelávanie ľudí, ktorí mali záujem zvýšiť si svoju finančnú gramotnosť a odbornosť v oblasti financií. Hlavným cieľom spoločnosti je učiť a vzdelávať odbornú, ale aj laickú verejnosť v oblasti investovania, správy aktív, ako aj v oblasti fungovania finančných trhov a makroekonómie. Na podporu tejto myšlienky boli na prelome rokov 2008 a 2009 založené ďalšie tri divízie spoločnosti. V súčasnosti spoločnosť pozostáva zo štyroch divízii: Osobné Financie, Investovanie, Vzdelávanie a Reality.