Investičná filozofia

Naším primárnym cieľom je poskytovať fundované a rozumné poradenstvo založené na dôsledne aplikovanom investičnom procese a globálnej trhovej analýze tak pre jednotlivcov ako aj pre inštitucionálnych investorov. Na základe našich strategických konceptov maximalizujeme možnosti rastu klientskeho majetku.

Hlavné strategické koncepty našej investičnej filozofie sú:

Kvalita

Je všeobecne známe, že na trhu pôsobí veľa nedostatočne finančne fundovaných poradcov, o čom svedčia mnohé negatívne skúsenosti investorov. Tento kvalitatívny problém spočíva najmä v nedostatočnom finančnom vzdelaní, decentralizovaných poradenských spoločnostiach a v podcenení dôležitosti riadenia rizík. Preto sa v CPM Associates usilujeme, aby každé poradenstvo bolo odborne vypracované a centrálne auditované pre zaistenie nadštandardnej kvality klientom. Koncepty sú spracované na základe dôslednej analýzy všetkých známych faktov a našich širokých globálnych možností. Našou úlohou je neustále dosahovať vzdelanostnú a kvalitatívnu výhodu na trhu investičného poradenstva.

Hodnota

Pri rozhodovaní kam investovať, sa zameriavame na vnútornú hodnotu a vyhľadávame také investičné príležitosti, ktoré majú vyšší potenciál pri zachovaní nízkeho rizika ako väčšina trhu. Prostredníctvom trhovej segmentácie, analýzy a due diligence skúmame manažérov fondov, aplikované stratégie a nákladovosť spomedzi viac ako 15.000 fondov na globálnom trhu.

Dôvera

Investičné rozhodnutie môže byť úspešné, iba ak je založené na hlbokom presvedčení o jeho zmysle a dlhodobej pridanej hodnote. Pochybnosti vytvárajú neistotu a neistota vedie k chybným a unáhleným rozhodnutiam. Častým vstupovaním a vystupovaním z trhu sa investor snaží neistotu znížiť, avšak tie mu prinášajú iba negatívne skúsenosti. Budovanie obojstrannej dôvery je dôležitým kritériom pre obidve strany, nakoľko posilňuje vopred stanovenú investičnú stratégiu a vytvára pevné základy pre dlhodobý rast a zmysel investície.

Dlhodobý horizont

Uprednostňujeme konzistentný a dlhodobý prístup k investovaniu ako základný parameter úspešnosti a multiplikácie stanovených cieľov. Aktívnym poradenstvom a klientskou správou zabezpečujeme  vyhľadávanie nadštandardne riadených fondov na globálnom trhu s cieľom najefektívnejšieho využitia kapitálu a minimalizácie s tým spojených rizík.