Investičný proces

CPM Associates aplikuje disciplinovaný, štvorúrovňový, výskumom vedený investičný proces, ktorý bol postupne formovaný počas viac ako 10 ročnej činnosti na riadení individuálnych portfólií. Jeho úlohou je selekcia najvhodnejších foriem investovania a vytváranie konzistentného rastu ich hodnoty.  Majetok investorov budujeme na základe dlhodobých investičných stratégií na globálnych finančných trhoch.

Uvedomujeme si, že prekonávanie trhu a uskutočňovanie kvalitných rozhodnutí si vyžaduje veľké analytické úsilie a využívanie možností globálnych trhov. V investičnom procese využívame zahraničné partnerstvá s rôznymi bankami, brokermi, hedge fondmi, poradenskými a právnymi kanceláriami, s cieľom získať kvalitné informácie a schopnosti vyselektovať čo najlepšiu investičnú alternatívu pre našich klientov.