Investovanie

Investičná divízia CPM Associates reprezentuje jadro našich činností a je našou hlavnou trhovou špecializáciou. Úlohou divízie je budovanie a zhodnocovanie majetku prostredníctvom aplikácie vlastného holistického konceptu analytických techník obsiahnutých v investičnom procese. Naše služby poskytujú individuálnym klientom kvalitu poradenstva, cenu a prístup k investičným možnostiam, ktoré sú často prístupné iba veľkým korporáciám. Podporujeme dlhodobý prístup k investovaniu a vyhľadávanie podhodnotených aktív s cieľom maximalizácie majetku jednotlivca.

CPM Associates poskytuje poradenské služby a riešenia pre jednotlivcov a organizácie (ziskové aj neziskové) so záujmom o rozumný prístup k financiám a dlhodobé budovanie majetku. V rámci každej skupiny vytvárame unikátny súbor riešení pre každého klienta. Vďaka konzistentnému prekonávaniu kvalitatívnych noriem vo finančných službách a osobnému prístupu ku klientom sme si vybudovali významný kredit a dôveru medzi bonitnou klientelou.

Túto pozíciu sme dosiahli aj vďaka:

  • Nadštandardnej orientácii na kvalitu a selekciu investičných možností
  • Výskumom vedenému investičnému procesu s dôrazom na komplexnú finančnú a trhovú analýzu
  • Kontinuálnemu vzdelávaniu nášho poradenského tímu
  • Individuálnemu prístupu ku klientom
  • Viac ako 20 ročným aktívnym skúsenostiam na zahraničných finančných trhoch
  • Zodpovednému prístupu k manažmentu rizík