Konzultačná činnosť

Cieľom prvých konzultácií je zistenie základných požiadaviek klienta a zároveň aj jeho možností. Na základe týchto informácií vytvoríme podnikateľský zámer a následne stanovíme, aká forma a typ fondu je z pohľadu klientových možností, či už finančných, alebo administratívnych najefektívnejšia.

  • Úvodná konzultácia – zistenie klientových požiadaviek, potrieb a možností. Vysvetlenie celkového procesu založenia fondu a jeho následnej administrácie.
  • Štruktúra fondu – stanovanie vhodnej štruktúry fondu a správcovskej spoločnosti na základe požiadaviek a možností klienta. 
  • Podnikateľský zámer – vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti podľa stanoveného rozpočtu a časového plánu.
  • Podklady a dokumenty – spracovanie podkladov a dokumentov potrebných pre založenie spoločností.