Kurzy a Semináre

Spoločnosť CPM Associates vytvorila model vzdelávania obchodníkov, ktorý tvoria následovné kurzy a semináre.

Univerzita

Jednodňový seminár určený záujemcom, ktorí chcú pochopiť a rozumieť základným aspektom fungovania finančných trhov, akcií, fondov a možností obchodovania a investovania. Ide o zrýchlenú formu vzdelávania tých najdôležitejších bodov obchodovania a investovania.

Profesionál

Na tomto kurze získate komplexné vzdelanie v oblasti kapitálových a derivátových trhov, investovania a obchodovania najrozličnejších druhov cenných papierov a zároveň prvé praktické skúsenosti pod odborným vedením.

Strategist

Tento kurz je určený záujemcom o aktívne vzdelávanie a aktívnu prax vo finančnej oblasti.

Konferencia

Ide o jednodňovú konferenciu, ktorá sa koná pravidelne raz za štvrťrok a má vždy vopred stanovenú špecifickú tému z oblasti investovania alebo obchodovania. Konferencia prebieha formou workshopu.

PFA Seminár

Analyzuje fundamenty práce finančného sprostredkovania a poradenstva v rôznych ekonomických podmienkach, počas rôznych ekonomických cyklov. Predpovedá podmienky, ktoré nastanú a ich vplyv na trh finančného sprostredkovania, spôsoby ich riešenia, príležitosti a riziká v období od niekoľkých mesiacov až po obdobie niekoľkých rokov.