Pracovné príležitosti

Vašu žiadosť o prácu spolu s Vašim životopisom zašlite na mailovú adresu: personal@cpm.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti. Do žiadosti uveďte pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Spoločnosť Vás bude včas informovať o mieste a čase konania výberového konania prostredníctvom Vášho e-mailu. V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť písomne alebo telefonicky.