Prečo investovať do SHF

 • Aktívny portfólio manažment
  • Investičné rozhodnutia vykonávame na základe skúmania historických situácií, fundamentov a racionálnych faktov využívaním poznatkov z niekoľkých storočí fungovania finančných trhov
  • Využívanie najmodernejších prístupov (genetické algoritmy, automatizované systémy) spolu s osvedčenými analytickými postupmi preverenými dlhou históriou
 • Vysoký dôraz na udržiavanie hodnôt pre dlhodobých investorov pomocou hodnotových stratégií a nízkych poplatkov
 • Medzinárodný tím zameraný na riadenie rizík
 • Viac ako 10-ročné aktívne skúsenosti s krízovým investičným manažmentom
 • Selektívne investovanie do fundamentálne najlepších sektorov
 • Nízkonákladová štruktúra v porovnaní s odvetvovými štandardmi na zabezpečenie udržania hodnôt pre investorov
 • Umiestnený v jurisdikcii s nulovým daňovým zaťažením
 • “High Water Mark” - Podiel na zisku investora iba z výnosov nad historicky dosiahnuté maximum
 • Vysoká osobná angažovanosť správcov fondu - správa väčšiny osobného majetku správcov spolu s majetkom klientov
 • Nadpriemerné dlhodobé výnosy voči trhu