Profesionál

Komplexné vzdelanie v oblasti kapitálových a derivátových trhov, investovania a obchodovania najrozličnejších druhov cenných papierov a zároveň prvé praktické skúsenosti pod odborným vedením získate na kurze BURZUJ ProfesionálTM.

BURZUJ ProfesionálTM je náš najobľúbenejší kurz, nakoľko väčšina záujemcov sa plánuje aktívne venovať osobným financiám, investovaniu alebo špekuláciám s cennými papiermi a uprednostňuje dôslednú a kvalitnú prípravu. Kurz je určený taktiež pre úplných začiatočníkov a jeho primárnym cieľom je poskytnúť účastníkom rozsiahle vedomosti, dôslednú prípravu na obchodovanie a rozvíjať ich kreatívne myslenie a obchodovacie zručnosti. Kurz je vedený v menších skupinkách a kladie vysoký dôraz na jednotlivca. Je určený najmä tým záujemcom, ktorí majú záujem o rozsiahlu výuku, praktické cvičenia obchodovania na reálnych trhových podmienkach a stálu možnosť interaktívne komunikovať s lektorom v užšej skupine.

BURZUJ ProfesionálTM obsahuje taktiež množstvo zaujímavých kapitol, ako napríklad opcie a opčné stratégie, hedgingové a kombinačné stratégie, forex a menové stratégie, technickú analýzu pre pokročilých, day trading a mnohé iné.

Hlavným rozdielom tohto kurzu oproti iným školeniam na trhu je jeho dlhodobosť a dôraz na komplexnú a dôslednú prípravu, vysvetlenie dôležitých pojmov a investičných princípov, praktický tréning analyzovania trhu, investovania a obchodovania na počítačoch pomocou internetu, softvérov a postupov nevyhnutných pre úspešné investovanie cenných papierov.

Je mylné domnievať sa, že tieto poznatky a zručnosti je možné získať na jednodňovom kurze. Práca s investíciami si vyžaduje dlhodobé vzdelávanie a prípravu podobne ako iné profesijné obory (medicína, inžinierstvo a pod.) Nedostatočné znalosti a zručnosti môžu mať vážne následky v ktorejkoľvek práci. V prípade správy peňazí ide o peniaze, avšak nezriedka aj o život samotný (kvalita života, duševné zdravie). Investovanie a obchodovanie cenných papierov patrí medzi veľmi rizikové. Aby mohol kurz BURZUJ ProfesionálTM byť naozaj profesionálnym kurzom na trhu, musí obsahovať dlhodobé vzdelávanie, prípravu a dostatočné praktické trénovanie investorov, a tak poskytovať dostatočný vedomostný základ pre každého budúceho investora.

Kurz BURZUJ ProfesionálTM predstavuje v súčasnosti najrozsiahlejšiu školiacu prípravu pre obchodníkov a investorov v rámci Českej republiky a Slovenska. O jeho kvalitách svedčí už viac ako 50 certifikovaných účastníkov.

Prvá časť kurzu je zameraná na základy investovania, celkový prierez finančnými trhmi, cennými papiermi, ich využitím a pravidlami obchodovania. V druhej polovici kurzu sa rozvíjajú analytické a praktické zručnosti účastníkov a aplikovanie vedomostí do praxe. Za pomoci praktických ukážok a práce s počítačmi sa trénuje analyzovanie a obchodovanie cenných papierov s využitím fundamentálnej a technickej analýzy. Pre tento účel bola špeciálne navrhnutá učebňa na vzdelávanie a tréning obchodníkov BURZUJ LaboratóriumTM, kde má každý účastník samostatný počítač. Tu si účastníci trénujú na reálnych trhových podmienkach obchodovanie v rôznych situáciách na trhu a zároveň metódy kontroly rizika pod vedením lektora.

Na záver kurzu je pre účastníkov pripravený rozsiahly a náročný test, ktorý dôkladne preverí ich reálne schopnosti a zručnosti obchodovať a investovať na burze. Po úspešnom ukončení kurzu obdrží každý účastník certifikát s popisom zvládnutých tém a je pripravený na reálne obchodovanie na burze.

V prípade, že neviete presne aké školenie alebo kurz si máte vybrať, napíšte nám a my Vám na základe Vašich preferencií odporučíme jednu z možností.