Servis a starostlivosť

Stávame sa „právnikom“ klientových financií a budeme zastupovať a chrániť jeho záujmy na finančnom trhu. Za klienta preberáme celú administratívu, ktorá sa týka najmä sledovania a vybavovania zmien, korešpondenciu s partnermi, vybavovanie poistných udalostí a správu portfólia, čím našim klientom šetríme čas a peniaze. Raz ročne dochádza k revízii finančného plánu, teda k jeho prehodnoteniu a prispôsobeniu na aktuálnu situáciu klienta.