Strategist

Kurz BURZUJ StrategistTM ponúka absolventom kurzu BURZUJ ProfesionálTM ako aj pokročilým obchodníkom a investorom ďalšiu možnosť vzdelávania sa na spoločných stretnutiach zameraných na pokročilé témy z oblastí finančných trhov, tvorby investičných a špekulatívnych stratégii, ich aplikácie a práce na vlastných dlhodobých projektoch.

Tento kurz je určený záujemcom o aktívne vzdelávanie a prax vo finančnej oblasti.