Systém práce

Spoločnosť CPM Associates považuje systém práce za dôležitý aspekt fungovania celej divízie finančného plánovania. Koncept práce s klientom je postavený tak, aby spĺňal medzinárodne uznávané štandardy v oblasti odborného finančného plánovania a finančného auditu. Pomocou aplikácie Total Quality Managementu (TQM) na systém práce s klientom sa snažíme dosiahnuť takú úroveň kontroly a riadenia procesov v spoločnosti, ktorá dokáže pre klienta zabezpečiť služby v najvyššej možnej kvalite.

Systém práce s klientom je postavený na troch základných pilieroch.