Systém vzdelávania

Divízia Finančného plánovania spoločnosti CPM Associates má jednotný systém vzdelávania nových spolupracovníkov. Cieľom vzdelávania je zabezpečiť vysokú odbornú spôsobilosť a vedomostnú úroveň našich ľudí. Vzdelávanie je vedené na viacerých úrovniach.

Základy - Odborná spôsobilosť

 • Základné fundamenty fungovania finančného trhu
 • Makroekonómia
 • Finančné spoločnosti a pozadie ich fungovania
 • Finančná gramotnosť
 • Osobitné finančné vzdelávanie (OFV) - poistenie a zaistenie, kapitálové vklady, príjmanie vkladov, poskytovanie úverov, DDS
 • Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu
 • Zákon o zamedzení legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Základné vzdelávanie je ukončené skúškou v NBS a získaním potrebných licencií na výkon činnosti.

Základy - Soft skills

 • Systém práce s klientom - obchodné zručnosti
 • Odborné finančné plánovanie
 • Ochrana majetku
 • Ochrana príjmu a rodiny
 • Štátne príspevky a dotácie
 • Plánovanie bývania
 • Zabezpečenie dôchodku
 • Správa aktív
 • Investičné plánovanie
 • Cash flow manažment
 • Finančná optimalizácia 
 • Daňová optimalizácia 

Základné vzdelávanie je ukončené certifikačnou skúškou spoločnosti CPM Associates.

Pokročilé vzdelávanie

 • Manažérske zručnosti
 • Time management
 • Investovanie
 • Obchodovanie
 • Fundamentálna analýza
 • Technická analýza
 • Investičné rozhodovanie
 • Risk management
 • Správa aktív
 • Riadenie portfólia

Pokročilé vzdelávanie je vedené divíziou vzdelávania spoločnosti CPM Associates a končí skúškou z teoretických znalostí a nadobudnutých praktických zručností.