Vízia a Poslanie

Vízia

„Všetkým ľuďom poskytovať odborné riešenia v oblasti osobných financií, obchodovania cenných papierov, investovania a vzdelávania, ktoré budú kvalitnejšie ako iné služby na finančnom trhu.

Toto chceme dosiahnuť morálnym prístupom, vysokou odbornou spôsobilosťou našich pracovníkov, stálym vzdelávaním, dôslednou analýzou a kontrolou, orientáciou na kvalitu poskytovaných riešení a osobnou starostlivosťou o našich klientov.“

Poslanie

„Naším klientom chceme poskytovať služby najvyššej kvality, prekonávať ich očakávania a hájiť ich záujmy ako naše vlastné“.

„Učiť, viesť, spravodlivo odmeňovať a udržať si našich pracovitých zamestnancov a spolupracovníkov“.

„Budovať súkromnú spoločnosť založenú na silných morálnych hodnotách, s podnikateľským duchom a orientáciou na prospech a šťastie našich klientov, zamestnancov a spolupracovníkov.“