Vzdelávanie

Divízia vzdelávania CPM Associates, založená v roku 2001 pod hlavičkou portálu Burzuj.sk, poskytuje komplexné vedomosti v oblasti finančných trhov, investícií, analýz rizika a príležitostí. Od roku 2008 je vzdelávacia divízia integrálnou súčasťou ďalších troch divízií spoločnosti a vytvára tak osobitný program podpory. V divízii finančného plánovania je neoddeliteľnou súčasťou pre zvyšovanie kvality našej práce a v obchodovaní či investovaní vytvára priestor pre kvalifikovanú analýzu a aplikáciu získaných vedomostí.

Primárnou úlohou je vysvetliť zložité procesy na finančných trhoch, podať pravdivé informácie o možných rizikách a reálnych výnosoch a ukázať praktické využitie poznatkov v bežnom živote. Rozmanitosť školení tvorí prehľad od finančníctva a makroekonómie, cez investovanie do akcií, dlhopisov a fondov, až po nehnuteľnosti, komodity a meny.

„Naším cieľom je viesť ľudí k správnym finančným rozhodnutiam.“

Školenia sú vedené atraktívnou formou komunikácie medzi prednášateľom a učastníkmi. Rovnako ako pre samostatných obchodníkov, sú určené aj pre bežných ludí, pričom využívajú ukážky zo súčasných ako aj historických udalostí sveta financií a ich aplikáciu na jednoduchých príkladoch z každodenného života.