Založenie fondu

Založenie fondu a jeho správcovskej spoločnosti pozostáva z troch základných častí:

Vytvorenie kompletnej legislatívnej štruktúry

 • Určenie vhodných jurisdikcií
 • Založenie fondu a správcovskej spoločnosti a ich registrácia
 • Určenie zastupiteľských riaditeľov

Kompletná právna dokumentácia a systém zmlúv

 • Zakladateľská zmluva
 • Stanovy fondu a správcovskej spoločnosti
 • Ustanovenie prvých konateľov
 • Klientská zmluva (zmluva pre klientov fondu sa dá upraviť podľa presných požadaviek klienta)
 • PPM – memorandum o súkromnej investícií
 • Správcovská zmluva (zmluva so správcovskou spoločnosťou)
 • Administrátorská zmluva
 • Zmluva o nájme
 • Preklad potrebných dokumentov a zmlúv do slovenského jazyka

Ročná starostlivosť a poradenstvo

 • Výdavky súvisiace s právnym chodom spoločností v príslušných krajinách v štandardnom rozsahu
 • Poradenstvo pri právnych náležitostiach
 • Zriadenie bankových účtov
 • Offshore komunikácie
 • Vytvorenie daňovo efektívnej štruktúry (Fond <> Správcovská spoločnosť <> Ekonomický poradca v SR, resp. inej krajine)