“When the Best is Good Enough..”

"Your future is in your hands."

"Where values make sense."

"Your Real Estate solutions."

Tvorba finančných plánov, finančný audit a finančná a daňová optimalizácia.

Odborné poradenstvo v oblasti riadenia rizík, audit majetku a poistnych produktov.

Kompletný servis v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti.

Vízia a poslanie

Všetkým ľuďom poskytovať odborné riešenia v oblasti osobných financií, investovania a vzdelávania, ktoré budú kvalitnejšie ako iné služby na finančnom trhu.

Toto chceme dosiahnuť morálnym prístupom, vysokou odbornou spôsobilosťou našich pracovníkov, stálym vzdelávaním, dôslednou analýzou a kontrolou, orientáciou na kvalitu poskytovaných riešení a osobnou starostlivosťou o našich klientov.

PhDr. Lukáš Trebula

Konateľ a Majiteľ

“Naším klientom chceme poskytovať služby najvyššej kvality, prekonávať ich očakávania a hájiť ich záujmy ako naše vlastné.”

“Učiť, viesť, spravodlivo odmeňovať a udržať si našich pracovitých zamestnancov a spolupracovníkov.”

“Budovať súkromnú spoločnosť založenú na silných morálnych hodnotách, s podnikateľským duchom a orientáciou na prospech a šťastie našich klientov, zamestnancov a spolupracovníkov.”

Služby

Investovanie

Správa aktív a cielené budovanie Vášho majetku.

Dôchodok

Byť pripravený na dôchodok je otázka správneho plánovania.

Ochrana majetku

Je pre nás dôležité aby ste o už nadobudnutý majetok neprišli.

Financovanie bývania

Rýchle a profesionálne riešenia pre Vaše vysnívané bývanie.

Ochrana príjmu

Ochraňujeme Váš životný štandard, ktorý prináša Váš príjem.

Reality

Kompletný servis v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti.

Kontaktný formulár

Máme za sebou 25 rokov skúseností.

38

+

Tisíc klientov

16

Pobočiek V SR

118

+

Tisíc zmlúv

74

Poradcov

Sme poprednými profesionálmi v oblasti riešenia osobných a korporátnych financií. Rodinám a spoločnostiam pomáhame nájsť najvhodnejšie riešenia pri ochrane a budovaní majetku.