Osobné financie

Osobné financie

Divízia osobných financií spoločnosti CPM Associates začala svoju činnosť koncom roka 2008 ako reakcia na rastúci záujem o poradenstvo osobných financií našich klientov. Spolu s ďalšími divíziami vytvára súbor finančných služieb, ktorými sa snažíme pokryť aj najnáročnejšiu klientelu. Táto divízia sa špecializuje na poskytovanie odborného finančného plánovania pre súkromné osoby. Hlavnou činnosťou je tvorba finančných plánov, finančný audit a finančná a daňová optimalizácia.

Divízia osobných financií združuje samostatných poradcov v oblasti privátnych financií, ktorí sa rozhodli vykonávať túto prácu na profesionálnej úrovni a majú dlhoročné skúsenosti z poskytovania finančných služieb. Hlavný dôraz kladieme na kvalitu práce, vzdelanie a vysokú odbornosť našich spolupracovníkov, čo zabezpečujeme neustálym vzdelávaním a centralizovanou kontrolou. Spoločnosť nesie priamu zodpovednosť za činnosť svojich spolupracovníkov, ktorí sú od začiatku spolupráce vedení k zodpovednosti za poradenstvo poskytované svojim klientom.

Čo je finančné plánovanie 

Finančné pozadie 

Ako si správne vybrať 

Total Quality management 

Systém práce 

Finančný plán a optimalizácia

Na druhom stretnutí sa klientovi predstaví vypracovaný finančný plán a optimalizácia. Optimalizácia znamená úsporu peňazí alebo ich efektívnejšie využitie - pri rovnakej cene niekoľkonásobný úžitok oproti súčasnému stavu. V podstate ide o odstránenie všetkých nepotrebných súčastí z klientovho portfólia a realokáciu týchto finančných zdrojov do aktív a konkrétnych produktov, ktoré majú pre klienta opodstatnenie a sledujú jeho ciele.

Finančný plán je teória, inak povedané filozofia, ako by mal klient, respektíve rodina, riadiť svoje financie, aby si zabezpečil čo najefektívnejšie splnenie svojich cieľov. Ak sa klient rozhodne pre „teóriu“, môže sa ísť do praxe. Prax je výber optimálnych finančných partnerov a ich produktov, ktoré celý finančný plán dotvárajú.

Servis a starostlivosť

Stávame sa "právnikom" klientových financií a budeme zastupovať a chrániť jeho záujmy na finančnom trhu. Za klienta preberáme celú administratívu, ktorá sa týka najmä sledovania a vybavovania zmien, korešpondenciu s partnermi, vybavovanie poistných udalostí a správu portfólia, čím našim klientom šetríme čas a peniaze. Raz ročne dochádza k revízii finančného plánu, teda k jeho prehodnoteniu a prispôsobeniu na aktuálnu situáciu klienta.